NY STYRELSE 2018!

Skådebanans styrelse 2018 från årsmötet 19 mars:
Ordförande: Ulf Nyström, IF Metall
Ledamöter: Elisabeth Lax, fd Norrbottensteatern
Carin Eavestone, Reumatikerföreningen
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst/Region Norrbotten
Barbro Skoglund, Luleå Kammarmusikförening (ny)
Ersättare: Rebecca Nyström, Byggnads Norrbotten (ny)
Ola Edeblom, Musikerförbundet
Adjungerad i styrelsen: Verksamhetsledare Eva Plumppu
Övriga funktionärer:
Revisorer: Johanna Sandberg Rova (ny), KPMG samt Solveig Olofsson, Handels
Revisorsersättare: Maria Drugge Söderlund, SEKO samt Anneli Enbuska-Lind, Filmpool Nord
Valberedning: Roger Forsberg, IF Metall (sammankallande), Kerstin Hällgren, Kommunal,
Jeanette Sundkvist, ABF
Valberedningens ersättare: Kjell-Åke Sommeryd, SEKO samt Rigmor Flodmark