NY STYRELSE 2017!

Skådebanans styrelse 2017 från årsmötet 14 mars:
Ordförande: Ulf Nyström, IF Metall
Ledamöter:
Karin Lundholm, SPF
Elisabeth Lax, Norrbottensteatern
Carin Eavestone, Reumatikerföreningen
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst/Region Norrbotten
Ersättare: Pär Soini, BD Pop
Ola Edeblom, Musikerförbundet
Adjungerad i styrelsen: Verksamhetsledare Eva Plumppu
Övriga funktionärer:
Revisorer: Linda Hollberg, KPMG samt Solveig Olofsson, Handels
Revisorsersättare: Maria Drugge Söderlund, SEKO samt Anneli Enbuska-Lind, Filmpool Nord
Valberedning: Roger Forsberg, IF Metall (sammankallande), Kerstin Hällgren, Kommunal,
Jeanette Sundkvist, ABF
Valberedningens ersättare: Kjell-Åke Sommeryd, SEKO samt Rigmor Flodmark